2012   

והנה עוד ציור יפה שצייר טוביה קורץ. נשאלת השאלה למה בעצם היה צריך לצייר את הבול? הרי לא חסרים צילומים של אסדות קידוח? התשובה נעוצה בכך שנושא הבול הוא ממלכתי ובעל חשיבות לכל מדינת ישראל ואילו את הקידוחים עצמם מבצעות חברות מסחריות שונות וכדי לא להנציח אסדה שיחודית לחברה מסויימת ובכך בעצם לפרסם אותה הוחלט לצייר אסדה אנונימית