2012    

גם להודים יש חג של אורות, דיפאוואלי שמו, וזוהי סיבה מספיק טובה כדי להנפיק בול משותף של ישראל והודו. החנוכיה שנבחרה להופיע בבול היא חנוכיה של יהודי הודו.