2012   

נושא מרתק שמלמד משהו על תרבויות שונות. בזמן השלטון התורכי היו בארץ נציגויות של מעצמות אירופה ובכדי ליצור קשר דוארי יעיל עם אירופה הם לא סמכו יותר מדי על היעילות התורכית ופתחו שירותי דואר עצמאיים. בבול מופיעה כרכרה של הדואר האוסטרי בארץ הקודש.

בבול השני מופיעה רכבת בריטית ובה קרון דואר, ששימש לא רק להובלת דברי הדואר אלא גם למיון דברי הדואר תוך כדי הנסיעה הארוכה מירושלים ליפו.

בבול השלישי מככב האוטו האדום של הדואר, אפשר לראות אותו בתצוגה בביתן הדואר במוזיאון ארץ ישראל שברמת אביב.

צייר טוביה קורץ.