2005   

לחיילים בצבא יש מדים וסמלים, שהם חלומו של כל מעצב גרפי שבא לייצג אותם ויזואלית. איזה סמל היה לפרטיזנים? הם לא היו מאורגנים, לא היו להם מדים, דרגות או סמלים. מה שסימל את הפרטיזנים היהודים היה האין סמל, כלומר העדרו של הסמל שהשפיל את היהודים תחת הכיבוש הנאצי. זו לא סתם התחכמות פילוסופית ניו אייג'ית – כשמסירים מבגד טלאי, שהיה תפור עליו זמן ממושך, נחשף החלק הפחות בלוי של הבגד.