2006   

בבול נראים קיר הנופלים, טנק השרמן על המגדל ומבנה המשטרה הבריטית, אבל ההרגשה האמיתית של אתר הזיכרון עוברת באמצעות קירות הברזל הפצועים והחלודים שמהם בנויה יצירתו של האמן דני קרוון "מגדל הדמעות".