2005   

איזה פריט לבוש מייצג חייל? יש הרבה – מדים, כומתות, סמלים, תגי יחידה וגם הדיסקית שתלויה בשרשרת על הצוואר. איזה פריט לבוש מייצג יהודי? מגן דוד שתלוי על שרשרת!

בצבאות בנות-הברית שרתו ולחמו כמיליון וחצי חיילים יהודים, מהם בצבא האמריקני כ-550,000 וכ-500,000 בצבא הסובייטי ורבבות בצבאות חבר-העמים הבריטי. המוטיבציה שלהם היתה כפולה – גם לנצח את מדינת האויב של המדינה שלהם וגם לנצח את אויב העם שלהם. כ- 40,000  יהודים מארץ-ישראל התנדבו לשרת בצבא הבריטי, במוטיבציה משולשת כיוון שידעו שהידע והניסיון שירכשו ישמש אותם במלחמת העצמאות העתידית.