2022   

הדוכיפת דווקא מרוויחה מהמרחב העירוני כיוון שמדשאות מכוסחות ומושקות מקלות עליה את שליפת החרקים והזוחלים המסתתרים שם.