2022   

תווית כללית ובה מופיע תמרור בסביבה עירונית טיפוסית המורה על שמירת בעלי החיים.