2022   

המניפנית מציצה מתוך חגווי הסלע אל עבר חוף הים של נתניה, העמוס מלונות ורוחצים. גם היא לא אוהבת את הרעש של המטקות.