2016   

גן חיות עם חיות המוזכרות בתנ"ך ועוד כמה שלא מוזכרות בו.