2016   

קו הרכבת הראשון בארץ ישראל העותמנית היה יוזמה של יהודי נבון אחד, יוסף נבון שמו, שרצה לקצר את מסע עולי הרגל היהודים מנמל יפו לירושלים. הצליח לו.