2017   

כשמפלגה אחת שלטה במדינה היא גם שלטה בזיכרון ההיסטורי ולכן היה צריך להזכיר שעוד חלקים מהעם תרמו לעצמאות המדינה, וזו הסיבה שהוקמה עמותת ברית חיילי האצ"ל.