2009   

את צלליות הספורטאים הכחולים קיבלתי מהמכביה כפריט המרכזי בעיצוב ולא נותר לי אלא לעטוף אותם באריזה בולאית שתהיה דינמית ואנרגטית כמוהם.