2009   

הבז מרפרף מעל העיר העתיקה בירושלים.

צייר טוביה קורץ.