2012   

צוללן עומל על שיקום שונית האלמוגים באילת כשברקע המצפה התת ימי.

ציור: טוביה קורץ