2010   

פלמינגו מתכונן לנחיתה בבריכות המלח של אילת.

צייר טוביה קורץ.