2023   

בגן לאומי בית גוברין ניתן למצוא מערות עצומות חצובות בסלע, שרידי כנסיה צלבנית וגם את האמפיתיאטרון היחידי בארץ. מה שיש בקיסריה הוא תיאטרון, כלומר מושבים בחצי עיגול ומולם במה. המושג הרומאי אמפיתיאטרון מתייחס לשני תיאטראות הפונים זה אל זה ויוצרים מבנה מעוגל ושלם ללא במה, כמו הקולוסיאום ברומא. קל לזכור כי כולם יודעים שאמפי זה שניים ביוונית.