2023   

רשות הטבע והגנים מקימה ומתחזקת את שמורות הטבע של ישראל ואת הגנים הלאומיים שלה. סדרת התוויות מתמקדת בגנים הלאומיים, שמשמרים את המורשת ההיסטורית של ארץ ישראל ובנוסף שומרים על ערכי הטבע והנוף.

את הקשת המקווקוות שאלתי מעיצוב לוגו רשות הטבע והגנים, שם היא מתפקדת גם כקרני היעל, ובכך מייצגת את שמורות הטבע, וגם מתפקדת כקשת אופיינית במבנה היסטורי טיפוסי, ובכך מייצגת את הגנים הלאומיים.