1995   

בסדרת סיפורי ילדים בחרו להציג 3 איורים מתוך סיפורי ילדים ידועים. התייחסתי לבולים כאל עמודים רגילים בספר – האיור בצד שמאל והטקסט בצד ימין בפונט פרנק-ריהל קלאסי. פשטות העיצוב התאימה לנאיביות הנוסטלגית של סיפורי ילדים.