2022   

כרוון על רקע תחנת הרכבת הישנה בעפולה. בדיחת אבא ישנה מספרת שלציפור הזו היו פעם גוזלים עד שהם גדלו ו… עפו לה.