2021   

הלווין ונוס הוא לווין שפיתחה ישראל בשיתוף עם צרפת ולכן הוא מרחף מעל צרפת. שלושת הבולים בסדרה מתחברים לפנורמה מרהיבה של כדור הארץ.