2021   

הלווין טקסאר הוא לווין מתוצרת ישראל ולכן הוא מרחף מעל ישראל. שלושת הבולים בסדרה מתחברים לפנורמה מרהיבה של כדור הארץ.