2018   

בתחנה בבאר שבע עמד קטר
ומספרו שבעים ארבע מאות ארבעה עשר
קטר קיטור תשוש קטר קיטור ישן
עמד בתחנה והעלה עשן

השיר הידוע נכתב לרגל סיום השימוש בקטרי קיטור ותחילת השימוש בקטרי דיזל.