2018   

בלי שמץ של ציניות, האלכסון שמופיע ברקע הרכבות נועד לשדר מהירות ודינמיות וזהו תפקידו המסורתי בעיצוב גרפי. כשנושא העיצוב הוא כלי תחבורה צריך להמחיש את התנועה שלו באמצעים גרפים וכדי להדגיש את העובדה הזו כל הקטרים גם פורצים את האלכסון.

זו סיבה טובה לחגיגה, כיוון שמכונות התוויות מדפיסות מעכשיו את העריך ואת מספר המכונה בפינה הימנית עליונה, להבדיל מהמכונות הישנות שהדפיסו את העריך בפינה הימנית התחתונה ואת מספר המכונה בפינה השמאלית העליונה, מה שהשאיר מקום מצומצם מאוד לעיצוב.