2017   

את פיתולי הנחשים צייר טוביה קורץ במיומנות רבה ולפיכך החלטתי שבשובל אציג את הנחשים בצורה מנוגדת – בצורה ישרה וגרפית. זו לא גישה דווקאית כיוון שחלק משמות הנחשים בעברית נגזרים מהמראה החיצוני שלהם, מצבעם ומהצורות הגרפיות שעל גופם ולכן ראוי להציג אותם בצורה ברורה.