2015   

החייל הטורקי הניצב בחזית הבול הוא לא אחר ממשה שרתוק, לימים משה שרת, ראש הממשלה השני של ישראל. בתור תושב הארץ הוא החליט כמו רבים מהתושבים היהודים להתעתמן ולהתגייס לצבא הטורקי במלחמת העולם הראשונה. הוא שימש מתורגמן למפקד גרמני של יחידת רגלים עותמנית שנלחמה בדרום עבר הירדן.