לוגו חברה.

אריזות מוצרים.

חומר שיווקי.

חברת דיפקר עוסקת בייצור מגבוני ניקוי ייעודיים לתחומים שונים. התחום הראשון בו עסקה היה תחום התעופה ובלוגו מופיעות כנפיים שמתייחסות גם לצורתם של מגבוני הניקוי.