לוגו המשרד.

אתר אינטרנט.

ניירת.

מיתוג משרד עורכי דין. הלוגו מורכב מהאותיות הראשונות באנגלית של שמות המשפחה של השותפים.