לוגו חברה.

חומר שיווקי.

אריזות מוצרים.

חברת הידרוקר מייצרת מוצרים להסרת אבנית מצינורות. הדבר מומחש בלוגו על ידי צורת הגל הדינמי הנוצרת מהטיפות.