ציפורי מים – שחף עיטי

37_shahaf2010

2014-01-20T11:32:54+02:00