בולים

רכבת העמק

2011 רכבת העמק מוזכרת בנוסטלגיה כטכנולוגיה מנדטורית נחשלת ומעלת חיוכים על עולם איטי ושליו. למרות ששימשה לאורך שנים את מתיישבי עמק [...]