«

»

בעלי חיים ימיים בסכנת הכחדה – דולפינן מצוי

sea32012