רכבת העמק

2011rakevet

רכבת העמק מוזכרת בנוסטלגיה כטכנולוגיה מנדטורית נחשלת ומעלת חיוכים על עולם איטי ושליו. למרות ששימשה לאורך שנים את מתיישבי עמק יזרעאל ודרום הכנרת היא לא נבנתה בשבילם. התורכים שבנו מסילה מדמשק לערים הקדושות מכה ומדינה שבחיג'אז נתקלו בקשיי אספקת החומרים שהגיעו מנמל ביירות. המסילה מחיפה לדרעא נועדה ליצור קיצור דרך למסילה המוסלמית והתלהבות חלוצי העמק היהודים הובילה לכך שנבנו עוד תחנות בהתאם לבקשתם. הבריטים המשיכו את המסורת התורכית ועם סיום המנדט בוטל הקו שקישר למעשה את ישראל לסוריה.  

  

 

2016-01-27T14:41:02+02:00